Ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd ar neu ar ôl 7 Mawrth 2024
Er mwyn chwilio a gweld ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd ar neu ar ôl 7 Mawrth 2024, ewch i'n system Ceisiadau Cynllunio bresennol

Chwilio ceisiadau

Chwiliad Uwch

Cynllunio

Defnyddiwch y dudalen hon i chwilio am geisiadau cynllunio, gwneud cais am ganiatâd cynllunio neu ddod o hyd i wybodaeth am bolisi cynllunio

Os ydych yn cael anhawster dod o hyd i gais, cysylltwch â ni a byddwn yn helpu i ddod o hyd i gyfeirnod ar eich cyfer.

Rhestr Wythnosol o Geisiadau

Rhestr Wythnosol o Benderfyniadau